+ 48 608 746 021

Zadzwoń do nas!

Nowy katalog Clever Cleaning 2020

Nota prawna

Korzystanie ze strony internetowej clever.cleaning, zwanej dalej „Stroną”, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.

Clever Cleaning ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś użytkownicy Strony obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie zgody na jej treść oraz na warunki.

Clever Cleaning wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali Stronę, drukowali i kopiowali fragmenty Strony wyłącznie dla użytku osobistego.

Strona nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana w celach komercyjnych, chyba że Clever Cleaning wyrazi na to pisemną zgodę.

Wszystkie wykorzystane na Stronie znaki towarowe lub nazwy należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszystkie informacje i treści zawarte na Stronie zostały zebrane i opracowane przez Clever Cleaning w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże Clever Cleaning nie ponosi odpowiedzialności za:

kompletność, rzetelność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii;

decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na Stronie;

skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych na Stronie;

zawartość innych stron połączonych ze Stroną;

bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem ze Strony;

przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy sytemu komputerowego;

utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, itd.;

działanie osób trzecich naruszające prawo.

Treści zawarte na Stronie mają charakter jedynie informacyjny