+ 48 608 746 021

Zadzwoń do nas!

Nowy katalog Clever Cleaning 2020
Zapraszamy do kontaktu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Operator sklepu internetowego informuje: 1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Clever Dystrybucja Sp. z o. o. oraz Clever Cleaning Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, 60-125 Poznań ul. Bosa 4/6/24 Poznań, reprezentowane przez Prezesa Tomasza Kępę. 1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi w sklepie internetowym w domenie clever.cleaning, a także w celu informacyjnym dotyczącym obsługi i nowych produktów oferowanych przez Spółki grupy Clever; 1.3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 1.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 1.5. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (kiedy dane będą przekazywane innym podmiotom,) 1.6. Dane przechowywane będą przez okres pięciu lat od dnia rejestracji; 1.7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt mailowy.

Clever Dystrybucja Sp. z o.o.
Operator sklepu internetowego
Telefon:

+48 608 746 021

E-mail

sklep@clever.cleaning

Dane rejestrowe spółki

Clever Dystrybucja Sp. z o. o.
KRS: 0000437602
NIP: 7831693073
REGON: 302247184

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Adres

Clever Dystrybucja Sp. z o. o.
60-125 Poznań ul. Bosa 4/6/24

Clever Cleaning Sp. z o. o.
Profesjonalne usługi w zakresie sprzątania
Przedstawiciel Handlowy

+48 730 033 004

Dane rejestrowe spółki

Clever Cleaning Sp. z o. o.
KRS: 0000590922
NIP: 7792437117
REGON: 363200999

SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Adres

Clever Cleaning Sp. z o. o.
60-125 Poznań ul. Bosa 4/6/24